Connected to fat.cs.hut.fi. Escape character is '^]'. FFF /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ DDDD FFFF \ Thi sher emud i slu ger' sfav orit emud int hew orld / D DDD FFFFFF \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ DD DD FF U DD DD FF TTTTTTTTT`/\ /| _ |\ /\' M M UU DD DD FFFFFFFF A T / \ / |/ \| \ / \ MM MM U UU DD DD FFFFFFFF AA T / \ / \ / \ MMM MMM UU UU DD DD FF A A T / \ / O O \/ \ M M M M UU UU DD DD FF AAAA T / / ^ \ \ M M M UU UU DD DD FF AA AA T/ (^^^^^) \M M M UU UU DD DDD FF AA AA / Logo ripped off By: Zippo \ M M UUU DDDDDD \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ Welcome to FatMUD, Online since a long long time ago! EMail: fatmud@fat.cs.hut.fi about problems concerning FatMUD This machine is owned by F.A.T. Ry, a non profit organization This is an offical April Fewls joke [tm]. Madeja Look --Zip
Enter your name: